Gimnazjum

 

PRZYJAZNE GIMNAZJUM

Zapraszamy do klasy I i II.

Od kilku lat myśleliśmy o tym, żeby naszym uczniom móc zaproponować pozostanie w naszej szkole na dalszy etap edukacji i właśnie od września tego roku taka możliwość będzie istniała.

Serdecznie zapraszamy naszych szóstoklasistów oraz absolwentów innych szkół, do nowo utworzonego gimnazjum, które od września 2015r. stanie się naszym wspólnym, dobrym i ważnym miejscem zdobywania wiedzy, odkrywania talentów, zawierania przyjaźni i doświadczania zmiany jaką jest ukończenie szkoły podstawowej.

Z naszych zamierzeń, marzeń i planów tworzy się właśnie miejsce, w którym możliwy będzie wszechstronny rozwój realizowany poprzez poszukiwanie, zaciekawienie, motywowanie, stawianie wyzwań, odkrywanie zasobów; nade wszystko zaś wspieranie każdego z naszych Uczniów na drodze do stawania się bardziej dorosłym, odpowiedzialnym, wrażliwym i mądrym człowiekiem.

Chcemy, by na wzór szkoły podstawowej, którą prowadzimy od kilkunastu lat, nasze Gimnazjum było miejscem, do którego chce się wracać; bezpiecznym, przyjaznym i otwartym na wątpliwości, trudności i niepokoje nastoletnich głów.

Dlatego dokładamy wszelkich starań, by nauka, której niemało w gimnazjalnym czasie, odbywała się u nas w oparciu o osobistą relację nauczyciela z uczniem – i jest to czynnik kluczowy na liście naszych priorytetów.

Praca wychowawcza ma sens tylko w warunkach, w których żaden z uczniów nie ma szansy umknąć uważności i zainteresowaniu nauczyciela.
W naszej szkole postrzegamy ją jako życzliwe i uważne towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy i kompetencji przydatnych w codziennym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, zespole zadaniowym, rodzinie, społeczeństwie.

Myśląc o Gimnazjum tworzymy miejsce dające komfort uczenia się we własnym tempie, oraz przestrzeń do rozwijania zainteresowań i pasji, w środowisku, które akceptuje i wspiera. Bardziej niż wyścig i gonitwa interesuje nas umożliwianie zdobywania wiedzy w przyjaznej atmosferze, na miarę osobistych, dostępnych w danej chwili możliwości.

Z własnych wspomnień wiemy dobrze, że stres i zniechęcenie nie wspierają procesu edukacji. Często natomiast blokują uczniom dostęp do własnych, ogromnych intelektualnych zasobów. Naszym celem jest usuwanie ze szkolnej przestrzeni tych czynników: przeciwskutecznych w procesie zdobywania wiedzy.

Szkoła naszych marzeń daje każdemu dziecku szansę.
Rozwijania swoich możliwości,
zaistnienia,
zdobywania wiedzy,
pokonywania słabości,
wzrostu,
realizacji siebie i realizacji planów.

Trzeba tworzyć takie miejsca.
Zapraszamy do naszego

 

 

W sprawie bliższych informacji dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: nr telefonu 22 701-40-75
sekretariat@szkolawmysiadle.pl
zapraszamy na stronę www.szkolawmysiadle.pl