Gimnazjum

PRZYJAZNE GIMNAZJUM

Zapraszamy do klasy I i II.

Od kilku lat myśleliśmy o tym, żeby naszym uczniom móc zaproponować pozostanie w naszej szkole na dalszy etap edukacji i właśnie od września roku 2015 ruszyło nasze Gimnazjum.

 • Zapewniamy naukę w małych grupach, co pozwala nam na indywidualizowanie pracy z uczniami zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi. Tworzymy maksymalnie 16 osobowe klasy gimnazjalne.
 • –  Języki obce:
  Wiodący język angielski.
  Dodatkowo do wyboru: język hiszpański, rosyjski lub francuski.
  Uczymy również historii po angielsku i rozważamy rozpoczęcie zajęć z geografii po angielsku.
  – Od kilku lat współpracujemy ze szkołą w Cincinnati w USA, dokąd nasi uczniowie wyjeżdżają na wymiany uczniowskie. Dotychczas odbyły się trzy edycje programu Friendship Journey, w październiku 2016r planujemy kolejną.
 • – Realizujemy
 • Projekty Gimnazjalne.
  Zajęcia z doradztwa zawodowego.
  Program nauczania umiejętności interpersonalnych – współpracy, asertywności, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, w tym komunikowania się metodą NVC ����������� porozumienia bez przemocy.
 • Przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa w formie warsztatowej na terenie i w okolicach szkoły i/lub podczas wyjazdu.- Dwukrotnie w czasie roku szkolnego organizujemy kilkudniowe wyjazdy edukacyjno-integracyjne.

  – Uczniom z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, społecznymi zapewniamy pomoc pedagoga – terapeuty (reedukacja) oraz rzetelną pomoc psychologiczn��.

  – W trudnościach lub zaległościach edukacyjnych zapewniamy dodatkowe zaj��cia z każdego przedmiotu w ramach tzw. konsultacji z nauczycielem.

  Dbamy o to, by nasz uczeń z żadnym problemem nie został sam.

Prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w sprawie zapisów.
(22) 7014075
sekretariat@szkolawmysiadle.pl
Rekrutacja obejmuje rozmowę Ucznia oraz Rodziców z Pedagogiem szkolnym.

Informacja o rekrutacji

Zapraszamy również do naszej klasy drugiej i trzeciej, w których są wolne miejsca.
…………..

O naszym Gimnazjum

Serdecznie zapraszamy naszych szóstoklasistów oraz absolwentów innych szkół, do nowo utworzonego gimnazjum, które od września 2015r. stało się naszym wspólnym, dobrym i ważnym miejscem zdobywania wiedzy, odkrywania talentów, zawierania przyjaźni i doświadczania zmiany jaką jest ukończenie szkoły podstawowej.

Z naszych zamierzeń, marzeń i planów tworzymy miejsce, w którym możliwy będzie wszechstronny rozwój realizowany poprzez poszukiwanie, zaciekawienie, motywowanie, stawianie wyzwań, odkrywanie zasobów; nade wszystko zaś wspieranie każdego z naszych Uczniów na drodze do stawania się bardziej dorosłym, odpowiedzialnym, wrażliwym i mądrym człowiekiem.

Chcemy, by na wzór szkoły podstawowej, którą prowadzimy od kilkunastu lat, nasze Gimnazjum było miejscem, do którego chce się wracać; bezpiecznym, przyjaznym i otwartym na wątpliwości, trudności i niepokoje nastoletnich głów.

Dlatego dokładamy wszelkich starań, by nauka, której niemało w gimnazjalnym czasie, odbywała si�� u nas w oparciu o osobistą relację nauczyciela z uczniem – i jest to czynnik kluczowy na liście naszych priorytetów.

Praca wychowawcza ma sens tylko w warunkach, w kt��rych żaden z uczniów nie ma szansy umknąć uważności i zainteresowaniu nauczyciela.
czynników: przeciwskutecznych w procesie zdobywania wiedzy.

W naszej szkole postrzegamy ją jako życzliwe i uważne towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy i kompetencji przydatnych w codziennym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, zespole zadaniowym, rodzinie, społeczeństwie.

Myśląc o Gimnazjum tworzymy miejsce dające komfort uczenia się we własnym tempie, oraz przestrzeń do rozwijania zainteresowań i pasji, w środowisku, które akceptuje i wspiera. Bardziej niż wyścig i gonitwa interesuje nas umożliwianie zdobywania wiedzy w przyjaznej atmosferze, na miarę osobistych, dostępnych w danej chwili możliwości.

Z własnych wspomnień wiemy dobrze, że stres i zniechęcenie nie wspierają procesu edukacji. Często natomiast blokują uczniom dostęp do własnych, ogromnych intelektualnych zasobów. Naszym celem jest usuwanie ze szkolnej przestrzeni tych

Szkoła naszych marze���������������������������������� daje każdemu dziecku szansę.
Rozwijania swoich możliwości,
zaistnienia,
zdobywania wiedzy,
pokonywania słabości,
wzrostu,
realizacji siebie i realizacji plan����w.

Trzeba tworzyć takie miejsca.
Zapraszamy do naszego

W sprawie bliższych informacji dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: nr telefonu 22 701-40-75
sekretariat@szkolawmysiadle.pl