Gimnazjum

PRZYJAZNE GIMNAZJUM

Zapraszamy do klasy I, II i III

Od kilku lat myśleliśmy o tym, żeby naszym uczniom móc zaproponować pozostanie w naszej szkole na dalszy etap edukacji i właśnie od września roku 2015 ruszyło nasze Gimnazjum.

 • Zapewniamy naukę w małych grupach, co pozwala nam na indywidualizowanie pracy z uczniami zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi. Tworzymy maksymalnie 16 osobowe klasy gimnazjalne.
 • –  Języki obce:
  Wiodący język angielski.
  Dodatkowo do wyboru: język hiszpański, rosyjski lub francuski.
  Uczymy również historii po angielsku i rozważamy rozpoczęcie zajęć z geografii po angielsku.
  – Od kilku lat współpracujemy ze szkołą w Cincinnati w USA, dokąd nasi uczniowie wyjeżdżają na wymianyBarbour Online Uk uczniowskie. Dotychczas odbyły się trzy edycje programu Friendship Journey, w październiku 2016 r planujemy kolejną.
 • – Realizujemy
 • Projekty Gimnazjalne.
  Zajęcia z doradztwa zawodowego.
  Program nauczania umiejętności interpersonalnych – współpracy, asertywności, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, w tym komunikowania się metodą NVC porozumienia bez przemocy.
 • Przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa w formie warsztatowej na terenie i w okolicach szkoły i/lub podczas wyjazdu.- Dwukrotnie w czasie roku szkolnego organizujemy kilkudniowe wyjazdy edukacyjno-integracyjne.- Uczniom z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, społecznymi zapewniamy pomoc pedagoga – terapeuty (reedukacja) oraz rzetelną pomoc psychologiczną.- W trudnościach lub zaległościach edukacyjnych zapewniamy dodatkowe zajęcia z każdego przedmiotu w ramach tzw. konsultacji z nauczycielem.Dbamy o to, by nasz uczeń z żadnym problemem nie został sam.

Prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w sprawie zapisów.
(22) 7014075
sekretariat@szkolawmysiadle.pl
Rekrutacja obejmuje rozmowę Ucznia oraz Rodziców z Pedagogiem szkolnym.

Informacja o rekrutacji

Zapraszamy również do naszej klasy drugiej i trzeciej, w których są wolne miejsca.
…………..

O naszym Gimnazjum

Serdecznie zapraszamy naszych szóstoklasistów oraz absolwentów innych szkół, do nowo utworzonego gimnazjum, które od września 2015r. stało się naszym wspólnym, dobrym barbour uk online shop sale i ważnym miejscem zdobywania wiedzy, odkrywania talentów, zawierania przyjaźni i doświadczania zmiany jaką jest ukończenie szkoły podstawowej.

Z naszych zamierzeń, marzeń i planów tworzymy miejsce, w którym możliwy będzie wszechstronny rozwój realizowany poprzez poszukiwanie, zaciekawienie, motywowanie, stawianie wyzwań, odkrywanie zasobów; nade wszystko zaś wspieranie każdego z naszych Uczniów na drodze do stawania się bardziej dorosłym, odpowiedzialnym, wrażliwym i mądrym człowiekiem.

Chcemy, by na wzór szkoły podstawowej, którą prowadzimy od kilkunastu lat, nasze Gimnazjum było miejscem, do którego chce się wracać; bezpiecznym, przyjaznym i otwartym na wątpliwości, trudności i niepokoje nastoletnich głów.

Dlatego dokładamy wszelkich starań, by nauka, której niemało w gimnazjalnym czasie, odbywała się u nas w oparciu o osobistą relację nauczyciela z uczniem – i jest to czynnik kluczowy na liście naszych priorytetów.

Praca wychowawcza ma sens tylko w warunkach, w których żaden z uczniów nie ma szansy umknąć uważności i zainteresowaniu nauczyciela.
czynników: przeciwskutecznych w procesie zdobywania wiedzy.

W naszej szkole postrzegamy ją jako życzliwe i uważne towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy i kompetencji przydatnych w codziennym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, zespole zadaniowym, rodzinie, społeczeństwie.

Myśląc o Gimnazjum tworzymy miejsce dające komfort uczenia się we własnym tempie, oraz przestrzeń do rozwijania zainteresowań i pasji, w środowisku, które akceptuje i wspiera. Bardziej niż wyścig i gonitwa interesuje nas umożliwianie zdobywania wiedzy w przyjaznej atmosferze, na miarę osobistych, dostępnych w danej chwili możliwości.

Z własnych wspomnień wiemy dobrze, że stres i zniechęcenie nie wspierają procesu edukacji. Często natomiast blokują uczniom dostęp do własnych, ogromnych intelektualnych zasobów. Naszym celem jest usuwanie ze szkolnej przestrzeni tych

Szkoła naszych marzeń daje każdemu dziecku szansę.
Rozwijania swoich możliwości,
zaistnienia,
zdobywania wiedzy,
pokonywania słabości,
wzrostu,
realizacji siebie i realizacji planów.

Trzeba tworzyć takie miejsca.
Zapraszamy do naszego

W sprawie bliższych informacji dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: nr telefonu 22 701-40-75
sekretariat@szkolawmysiadle.pl